Аргументите на ВЪЗКРЕСЕНИЕТО (Част 2)

 

 

 ["...  Както жителите на това цар­ство си отиват ден след ден, така ще дойде ден, когато всички окончателно ще си заминат и то ще бъде напълно унищожено."]

...
Аргументите на ВЪЗКРЕСЕНИЕТО (Част 1)

 

...
Аргументите на ЕДИНОБОЖИЕТО (Част 1)

  [Пътникът, който бил изпратен на света зара­ди вярата

и извършил мислено пътешествие в цялата вселена, за да попита всяко нещо за своя Творец, да се запознае на всяко място със своя Господ и да укрепи до степен на абсолютна си­гурност вярата си в непременното съществуване на своя Бог,...

Скритите мъдрости на говеенето през месец Рамадан. (Част 2)

 "Рамадан е месецът, през който бе низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението." (2: 185)

...
Скритите мъдрости на говеенето през месец Рамадан. (Част 1)

 "Рамадан е месецът, през който бе низпослан Коранът за напътствие на хората и с ясни знаци от напътствието и разграничението." (2: 185)

Първо положение

"Говеенето през месец...

Как битхе отговорили на твърдението "...нищо не се поражда от небитието и че нищо не из­чезва от материалния свят, а онова, което дви­жи вселената, е само синтез и анализ на мате­рията."

  "Когато философи­те, на които не се е отдала възможността да се издигнат, за да обгледат създанията в светли­ната на Ясния Коран, ги видят през призмата на "природата" и "причините", те установяват, че хипотезата им за тяхното съществуване и формиране вследствие на тези два фактора поражда...

Каква нужда има Господ от нашето богослу­жене?

  "Наистина Аллах, Всечистия и Всевишния,

Богатия сам по Себе Си, няма абсолютно никаква нужда от твоето богослужене, човече, а и въобще от нищо, ала ти имаш насъщна потребност от него. Духът ти боледува и богослуженето е изцелителният балсам за раните му и за болките на личност­та ти. ...

Има ли нужда Бог от причините за да породи последствията и каква е логиката на съществуването им?

 "Човече, боготворящ причините,

... , естеството на всяко...

Често повтаряните заблуди относно Създателя - Част трета "Само се е формирало(образувало)."

 "Да, творенията съществуват и са в наличие пред нас, така че абсолютно не могат да бъдат отхвърлени и отречени като реалност, и всяко от тях идва на бял свят в резултат на изключи­телно майсторство и мъдрост, и не е изначал­но и пребъдващо вовеки, а е нововъзникнало и ограничено във времето....

Често повтаряните заблуди относно Създателя - Част втора "Причините създават творенията"

  "Да, творенията съществуват и са в наличие пред нас, така че абсолютно не могат да бъдат отхвърлени и отречени като реалност, и всяко от тях идва на бял свят в резултат на изключи­телно майсторство и мъдрост, и не е изначал­но и пребъдващо вовеки, а е нововъзникнало и ограничено във времето....