Вярата превръща човека в истински човек и дори го превръща във властелин. Основната му функция е вярата във Всевишния Аллах и зовът към Него. А неверието превръща човека в свиреп звяр, който е напълно безсилен.

 Вярата превръща човека в истински човек и дори го превръща във властелин. Основната му функция е вярата във Всевишния Аллах и зовът към Него. А неверието превръща човека в свиреп звяр, който е напълно безсилен.

Read 102 times
SIMILAR QUESTIONS