101. СУРА АЛ-КАРИА (БЕДСТВИЕТО)

 Меканска. Съдържа 11 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Бедствието!

2.  Какво е Бедствието?

(Това е едно от имената на Съдния ден, който с ужаса си поразява сърцата.)

3.  И откъде да знаеш ти какво е Бедствието? –

4.  Деня, в който хората ще заприличат на пръснати пеперуди

5.  и планините ще заприличат на разпокъсана вълна...

6.  Онзи, чиито везни натежат,

7.  ще има живот в доволство,

8.  а онзи, чиито везни олекнат,

9.  завръщането му е бездна.

10.  А откъде да знаеш ти какво е тя? –

11.  Пламтящ огън.

Read 2.165 times
In order to make a comment, please login or register