67. СУРА АЛ-МУЛК (ВЛАСТТА)

 Меканска. Съдържа 30 знамения.

В името на Аллах, Всемилостивия, Милосърдния!

1.  Благословен е Онзи, в Чиято Ръка е властта. Той за всяко нещо има сила.

2.  Той е, Който сътвори смъртта и живота, за да ви изпита кой от вас е по-добър в делата. Той е Всемогъщия, Опрощаващия,

3.  Който сътвори седем небеса на слоеве. Не ще видиш несъразмерност в творението на Всемилостивия. Пак обърни взор! Нима виждаш пукнатини?

4.  После пак обърни взор веднъж и още веднъж. Взорът ще се върне към теб безсилен и морен.

5.  И украсихме най-близкото небе със светилници, и ги сторихме да са за прогонване на сатаните. И приготвихме за тях мъчението на Пламъците.

6.  За онези, които отричат своя Господ, е мъчението на Ада. И как лоша е тази участ!

7.  Когато бъдат хвърлени там, ще чуят неговия рев, както ври,

8.  едва не избухва от ярост. Всякога, щом в него бъде хвърлена тълпа, стражите му ги питат: “Не дойде ли при вас предупредител?”

9.  Ще казват: “Да, наистина, дойде при нас предупредител, но [го] взехме за лъжец и казахме: “Аллах нищо не е низпослал. Вие сте в голяма заблуда.””

10.  И ще кажат: “Ако се бяхме вслушали или размислили, нямаше да сме сред обречените на Пламъците.”

11.  И така ще признаят своя грях. Гибел за обречените на Пламъците!

12.  За онези, които и в уединение се боят от своя Господ, наистина има опрощение и голяма награда.

13.  Тайно или открито да изричате думите си, Той знае съкровеното в сърцата.

14.  Нима Онзи, Който е сътворил, не знае? Той е Всепроникващия, Всесведущия.

15.  Той е, Който подчини за вас земята, затова ходете из нейните краища и яжте от Неговото препитание! Към Него е възкресението.

16.  Нима имате сигурност, че Онзи, Който е на небето, не ще накара земята да ви погълне? И ето я –­ тресе се!

17.  Или имате сигурност, че Онзи, Който е на небето, не ще изпрати срещу вас ураган от камъни, та да разберете какво е Моето предупреждение?

18.  И онези преди тях отричаха. А какво бе Моето наказание!

19.  Не виждат ли те птиците над себе си, разтварящи и свиващи криле? Държи ги само Всемилостивия. Всезрящ е Той за всяко нещо.

20.  И кое ваше войнство ще ви помогне без Всемилостивия? Отричащите са само в заблуда.

21.  Или кой може да ви даде препитание, ако Той задържи Своето препитание? Ала упорстват в надменността и отдалечаването [от истината].

22.  Нима онзи, който върви с наведена глава, е по-напътен от онзи, който върви изправен по правия път?

23.  Кажи [о, Мухаммед]: “Той е, Който ви сътвори и създаде за вас слуха и зрението, и сърцата. Колко малко сте признателни!”

24.  Кажи: “Той е, Който ви намножи по земята и при Него ще бъдете насъбрани.”

25.  И казват: “Кога [ще се сбъдне] това обещание, ако говорите истината?”

26.  Кажи: “Знанието е само при Аллах, а аз съм само явен предупредител.”

27.  И щом го видят отблизо, лицата на онези, които отричат, ще помръкнат и ще им бъде казано: “Това е, което търсехте.”

28.  Кажи: “Виждате ли? Дори Аллах да погуби мен и тези с мен, или да ни пощади, кой ще защити отричащите от болезненото мъчение?”

29.  Кажи: “Той е Всемилостивия. Вярваме в Него и на Него се уповаваме. И ще узнаете кой е в явна заблуда.”

30.  Кажи: “Виждате ли? Ако водата ви потъне, кой ще ви даде изворна вода?”

Read 2.463 times
In order to make a comment, please login or register