Може ли да ни опишете високият морал на пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и с мир да го дари) по най-краткия и обстоен начин?

The Answer

Dear Brother / Sister,

СЕДЕМНАЙСЕТИ КРАСНОРЕЧИВ ЗНАК

След кораничното откровение най-великото чудо на Знатния Пратеник,Аллах да го благослови и с мир да го дари, е самата му щедро надарена личност,която съчетава в себе си висок морал и върховни добродетели. И враговете, и приятелите му са единодушни, че той е превъзхождал всички хора по своите качества и достойнства, и е притежавал най-съвършените черти и способности.Дори храбрият герой имам Али ибн Аби Талиб,Аллах да е доволен от него,споделяследното: "Щом се разгаряше битката и очите кръвясваха от напрежение, ние се предпазвахме зад Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари."И така, както в смелостта си, така и във всички други похвални качества, той бележел ненадминат връх, до който никой не можел да се издигне.

За повече подробности, свързани с това най велико чудо, бихме ви насочили към книгата на магрибския учен Ияд "Лечение чрез определяне правата на Избраника ( Аш-шифа би-тариф хукук ал-Мустафа ).Той наистина дава блестящо разяснение по въпроса и го аргументира в детайли.

                                                                                             * * *

Друго велико чудотворство на Знатния Пратеник, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е Достопочтеното му законодателство (шериат),което е без прецедент в миналото и е ненадминато по своята значимост. И враговете, и приятелите са единодушни относно неговата стойност.За подробен анализ и разяснение на това чудо бихме могли да насочим читателя към други наши съчинения: Трийсет и трето слово, Трийсет и трето писмо, Трийсет и първо сияние и Тринайсети лъч.

И още, едно от най-великите чудеса- разцепването на луната... Истината за този факт се предава чрез достоверни и напълно доказани съобщения, които не допускат и сянка от съмнение. Те са стигнали до нас по много пътища и чрез автентична верига от разказвачи: Ибн Масуд, Ибн Аббас, Ибн Омар, имам Али, Анас, Худайфа и редица други забележителни сподвижници, Аллах да е доволен от всички тях. В допълнение към това и Свещеният Коран потвърждава и обявява споменатото чудо:

                                                „Наближи Часът и се разцепи луната.” (54: 1)

Въпреки че неверниците от племето Курайш постоянствали в своето упорство, те не могли да отхвърлят и да отрекат това чудо, а само подхвърлили: „Магия!” С други думи, дори заклетите врагове на Исляма приемат горния факт за категорична истина, но го тълкуват като вълшебство.

За повече подробности можете да се обърнетекъм Послание за разцепването на луната, което е приложение към Послание за възнесението (Ал-мирадж).

* * *

Както е изявил пред земните жители чудото наразцепването на луната, така Знатният Пратеник,Аллах да го благослови и с мир да го дари, е разкрил и пред небесните обитатели велико чудо – това на Възнесението (Мирадж). Истинността на този факт е аргументирана и ясно разтълкувана в Трийсет и първо слово. Насочвайки ви към него за обстоен анализ, тук ще споменем само за началото на събитието, а именно пътуването до Йерусалим и настояването от страна на курайшитите на следващата сутрин да научат как изглежда онова свято място.Събитията по пътя също са чудо.

Когато известил за случилото се, съплеменниците му го взели за лъжец и рекли: „Ако действително
си ходил до Йерусалим, опиши ни портите, стените 
и обстановката му!”

 Знатният Пратеник, Аллах да го благослови и с мир да го дари, е казал: „Изпитах силна скръб, както никога преди, и тогава Аллах го издигна за мен, за да го гледам.” С други думи, Той го поставил пред очите му, за да го съзерцава и описва. Курайш се убедили, че казва истината и попитали: „А кога ще дойде [керванът]?” Тоест кога ще се завърне керванът, видян от него по пътя. Отговорил, че ще дойде в сряда. Щом дошъл денят, курайшитите застанали да чакат, но денят изтичал, а керванът все не пристигал. Тогава Пратеника на Аллах, Аллах да го благослови и с мир да го дари, отправил зов към Аллах, слънцето било задържано, за да залезе по-късно и денят бил удължен с час. Накрая керванът все пак се завърнал в посоченото време.

 Виждаш, че и земята изоставила своите функции за час, за да потвърди неговия разказ, и огромното слънце засвидетелствало, че изрича истината… Виждаш колко злощастен е онзи, който не вярва на думите на Достойния Пратеник, Аллах да го благослови и с мир да го дари, заради когото и земята отложила задълженията си, и слънцето се забавило, за да потвърдят словата му. И колко блажени са онези, които са удостоени с честта да се подчиняват на заповедите му! Размисли над това и кажи:

                                           „Хвала на Аллах за вярата и за Исляма!”

                                                                  "ЧУДЕСАТА НА МУХАММЕД"

 

 Скъпи читателю, който искахте да опишем високият морал на Пратеника на Аллах (Аллах да го благослови и с мир да го дари), казаното тук е капка от един огромен океан! 

 

 

Vaprosi İslam

Yazar:
Vaprosi İslam
Read 2.101 times
In order to make a comment, please login or register