Определение за хелял (позволено) препитание?

The Details of the Question
Знаем от книгите по фъкх ,кои храни са харам и кои хелял, но има ли общо определение за това кое препитание е хелял ?
The Answer

Dear Brother / Sister,

   Първата тема която е необходимо да се следи от един мюслюманин при препитание с търговия, е да не се продават стоки които са харам според религията ни. Ако Аллах е определил нещо за харам, то това важи и за тъговската му стойност. Всъщност Пратенника (с.а.с.) казва във връзка с виното " Това което Аллах забрани да се пие, забрани и да се търгува." *** (Ебу Дауд), и по този начин напълно ясно е поставена границата за препитанието. Същото важи и за вярващ месар, който търгува с месо от животни заколени без да бъде споменато името на Аллах. Понеже ако при коленето на животно нарочно не се спомене името на Аллах, то месото му е харам(забранено). И поради тази причина и продажбата на това месо не бива да се прави от вярващ мюслюманин. По същия начин и търгуването с икони, идоли и подобни неща също са забранени в исляма.

   Продажбата на крадени стоки също е забранена в религията ни. Знае се, че Пратеникът (с.а.с.) е казал следното: " Който закупи стока за която знае, че е крадена, то той споделя греха и низостта на това дело ."*** (Бейхаки, Сюнен, V, 336) . Поради тази причина мюслюманин занимаващ се с търговия трябва да бъде чуствителен по тази тема по време на покупко-продажбите.

   Изкуствените промени върху цените на стоките в едно ислямско общество, в никакъв случай не са позволени. Пратеника (с.а.с.) казва следното: "За онзи който манипулира цените на стоките с цел да им увеличи стойността, в Съдния ден ще бъде настанен върху голям огън от Аллах. "

   Друг забранен търговски способ в ислямското общество е черната борса (ихтикяр). Черна борса се определя като, премахване,  складиране или непродаване на дадена стока в търговнската мрежа с цел изкуствено (изчакване за) увеличаване на цената и. В търговията нормалната печалба е позволена (хелял). От друга страна, търговия която е насочена на всяка цена да печели и особено търсенето на прекомерна печалба не са (хелял). Един забранените търговски способи в исляма за прекомерна печалбе е черната борса. Този способ навречада много на хората в обществото. Няколко от тях са:

Изкуствен недостиг на дадена стока, изкуствено увеличаване на потреблението и по този начин и увеличаване на инфлацията, ощетяване на потребителя с прекомерно висока цена, разрушаване на връзката, добронамереността, обичта и уважението между продавач и потребител ... Самият опит на този способ с цел от това да се облагодетелстват няколко души се води за грях. По този повод Пратеника (с.а.с.) казва: "Този който носи стока на пазара е дарен с препитание, онзи който прави ихтикяр (задържа стоката с цел манипулация на пазарите) бива прокълнат." (Ибн-и Мадже, Търговия, 6)
 

Vaprosi İslam

Yazar:
Vaprosi İslam
Read 3.462 times
In order to make a comment, please login or register