Принципно знам, че жени в хайд и в нифас не могат да говеят. Въпросът ми е по-конкретно за бременните и кърмещите жени? Има ли нещо по-особено при тяхното говеене?

The Answer

Dear Brother / Sister,


  Жените, които са в хайд не могат да говеят, но след като премине това състояние задължително трябва да говеят за дните, които са изпуснали.

  А жените, които са кърмачки или бременни преценят сами дали ще могат да говеят или не, но ако преценят, че говеенето е опасно за детето или за самите тях и не говеят (тоест ако преценят, че е опасно могат да не говеят), то след преминаването на това състояние задължително говеят за дните, които са изпуснали.

 Бременните и кърмещите жени са като хората, които правят джихад по пътя на Аллах (дж.дж.).

Vaprosi İslam

Yazar:
Vaprosi İslam
Read 2.618 times
In order to make a comment, please login or register